การบริหารการตลาด กลยุทธ์และยุทธวิธี =

Marketing management strategies and tactics /

อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5415.13 อ133ก 2542
Copy 1
Available