การศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาถิ่นอีสานที่ปรากฎในวรรณคดีไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น =

AN ANALYSIS OF NORTHEASTERN THAI VOCABULARIES IN THAI LITERATURE OF THE BEGINNING OF RATANAKOSIN PERIOD /

จุฬาลักษณ์ กุคำอู

No Cover Image
Main Author: จุฬาลักษณ์ กุคำอู
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548.
Subjects: ภาษาถิ่นอีสาน
วรรณคดีไทย -- การวิเคราะห์ -- คำศัพท์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 จ684ก 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PL4195.A5 จ684ก 2548
Copy 7
Available