การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสงขลา /

รำภู ปัตระวรรณ

Main Author: รำภู ปัตระวรรณ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548.
Subjects: การอ่าน -- การประเมิน
การอ่าน -- การวัดผล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 174 แผ่น
ISBN: 9744516313