คู่มือการแปลงแผนด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ /

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548
Subjects: นิเวศวิทยา -- ไทย -- คู่มือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- คู่มือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- คู่มือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- คู่มือ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- คู่มือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH541 ค695 2548
Copy 1
Available