รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน :

(การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย) =

สุวิชัย โรจนเสถียร

No Cover Image
Main Author: สุวิชัย โรจนเสถียร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2548
Subjects: สุกร โรค การป้องกันและควบคุม วิจัย
สุกร โรค วิจัย
โรคปากและเท้าเปื่อย วิจัย
โรคสัตว์ วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF971 ส879ร 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available