รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน :

(การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย) =

สุวิชัย โรจนเสถียร

No Cover Image
Main Author: สุวิชัย โรจนเสถียร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2548
Subjects: สุกร –– โรค –– การป้องกันและควบคุม –– วิจัย
สุกร –– โรค –– วิจัย
โรคปากและเท้าเปื่อย –– วิจัย
โรคสัตว์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผลงานนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว ปีงบประมาณ 2547.
Physical Description: [ก-ฎ], 133 แผ่น : แผนที่