รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน :

(การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย) =

สุวิชัย โรจนเสถียร

No Cover Image
Main Author: สุวิชัย โรจนเสถียร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2548
Subjects: สุกร –– โรค –– การป้องกันและควบคุม –– วิจัย
สุกร –– โรค –– วิจัย
โรคปากและเท้าเปื่อย –– วิจัย
โรคสัตว์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!