รายงานการวิจัยการสร้างฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์สุกรโดยใช้วัคซีนอหิวาต์สุกรชนิด E2 submit และชุดทดสอบที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่างสุกรที่ฉีดวัคซีนกับสุกรที่ได้รับเชื้ออหิวาต์สุกร =

Development of classical swine fever (CSF)-free herds by using a CSF E2 submit vaccine and discriminatory ELISA /

โดย สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน, ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน

Main Author: สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
Other Authors: ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: วัคซีนของสัตว์ วิจัย
อหิวาตกโรค วิจัย
สุกร โรค วิจัย
วัคซีน วิจัย
สุกร โรค การป้องกันและควบคุม วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF918.V32 ส769ก 2548
Copy 1
Available