ย่อหลักกฎหมายแรงงาน /

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Main Author: วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20.
Subjects: กฎหมายแรงงาน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1264 ว528ย 2547
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available