รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2545 เรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : เส้นทางสู่ World Class University?" 1-2 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี /

จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Other Authors: การประชุมทางวิชาการประจำปี 2545 เรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เส้นทางสู่ World Class University?" :, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การประชุม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2301 ก475ร 2545
Copy 1
Available