รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ =

Self/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปีงบประมาณ 2547 (ข้อมูล 1 ต.ค. 46-30 ก.ย. 47) :

โดย หน่วยงานพิพิธภัณฑ์ผ้า / คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน่วยงานพิพิธภัณท์ผ้า
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน่วยงานพิพิธภัณฑ์ผ้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2324 น267ร 2547
Copy 1
Available