พระราชอำนาจ :

ฉบับห้องสมุด /

ประมวล รุจนเสรี

Main Author: ประมวล รุจนเสรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: ไทย –– กษัติริย์และผู้ครองนคร
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!