เชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และสิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติสากล :

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และสิทธิมนุษยชน.

ครั้งที่ 2 เจนีวา 23-25 กันยายน 2539 ร่วมจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนห่งสหประชาชาติและโครงการโรคเอดส์แห่งประเทศไทย) /

สหประชาติ นิวยอร์กและเจนีวา

Other Authors: การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์และสิทธิมนุษยชน., สำนักงารข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR), โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เจนีวา (UNAIDS)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541
Subjects: สิทธิมนุษยชน –– การประชุม
โรคเอดส์ –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JC571 ก481ช 2541
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available