รายงานการสัมมนา ประจำปี 2547 การคอร์รัปชันในสังคมไทยปัญหาและทางออก /

สภาที่ปรึกษาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Authors: การสัมมนา ประจำปี 2547 การคอร์รัปชันในสังคมไทยปัญหาและทางออก :, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ปาปิรุส พับลิเคชั่น จำกัด, 2547
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55C6 ก433ร 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available