การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

[จัดโดย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21.
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2547
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- ไทย -- การประชุม
บรรณารักษศาสตร์ -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2114
Copy 2
Available