โครงการการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2540
Subjects: สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03619nmm a2200337 a 4500
001 208315
003 Th-PLK-NU
006 m
007 co cgunnnauuau
008 071001s 000 0 tha d
090 9 |a CD-ROM2108 
245 0 0 |a โครงการการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  |h [computer file] /  |c สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
246 3 0 |a รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฅ  |h [computer file] 
246 3 0 |a แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  |h [computer file] 
260 |a [กรุงเทพฯ] :  |b สถาบัน,  |c 254-?] 
300 |a ซีดีรอม 1 แผ่น ;  |c 4 3/4 นิ้ว 
500 |a เนื้อหาประกอบด้วยส่วนที่เป็นไฟล์ข้อความ .doc และ .pdf. 
590 |a กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
650 4 |a สิ่งแวดล้อม  |z ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
650 4 |a การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  |z ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
650 4 |a การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  |z ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
710 2 |a จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  |b สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
710 2 |a สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
902 |a 170627 
945 |l nuavs 
945 |l nuavs 
949 |a สุมาลี 
949 |a ธนพร 
949 |a nuexport47 
991 |a CD-ROM  |b 3  |c 2017-10-19 16:44:14  |d 2017-10-19 16:44:14  |e nul  |f n  |g 2006-04-18  |h n  |i m  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v โครงการการจัดทำแนวทางและมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงาน  |y nulavs 
998 |b 0  |c 060418  |d m  |e m  |f -