มายาคติ /

โรล็องด์ บาร์ตส์ ; วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, แปล ; นพพร ประชากุล, บรรณาธิการ

Main Author: บาร์ตส์, โรล็องด์
Other Authors: วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, นพพร ประชากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เรื่องสั้นฝรั่งเศส
การตัดสิน -- (ตรรกวิทยา)
อรรถศาสตร์
ฝรั่งเศส -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PQ2603.A54 บ293ม 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Humanities, Stack

Call Number: PQ2603.A54 บ293ม 2547
Copy 6
Available
Copy 5
Available

Architecture, Stack

Call Number: PQ2603.A54 บ293ม 2547
Copy 4
Available