ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา : หมอพื้นบ้านคนหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก =

Local wisdom for curative by using herbal medicine and Thai traditional medicine a case study of one traditional healer in Phitsanulok province /

กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, หัวหน้าโครงการ

No Cover Image
Main Author: กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language:
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: แพทย์แผนโบราณ –– วิจัย
สมุนไพร –– ไทย
สมุนไพร –– การใช้รักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RS164 ก482ภ 2547
Copy 1
Available