คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ถึง ลักษณะ 3 ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ /

โดย สหัส สิงหวิริยะ

Main Author: สหัส สิงหวิริยะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!