รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโครงการศึกษาภาพรวมและจัดทำเส้นทางเทคโนโลยีของชาติ ชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ 1. พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ /

วีระเชษฐ์ ขันเงิน และคณะผู้วิจัยฯ

No Cover Image
Main Author: วีระเชษฐ์ ขันเงิน
Other Authors: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Format: RESEARCH
Language:
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: พลังงาน
พลังงานทดแทน
ซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TJ163.2 ว844ร 2548
Copy 1
Available

SciTech, Research

Call Number: TJ163.2 ว844ร 2548
Copy 2
Available