ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และการจัดการยุคใหม่ :

รวมบทความจากการประชุมวิชาการ ประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร /

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, บรรณาธิการ

Other Authors: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2548
Subjects: สังคมและวัฒนธรรม รวมเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information