รายงานการวิจัยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย =

(Technology Transfer to Develop Local Wisdom Products in Chiangrai Province) /

โดย กฤษฎา เชาว์วาทิน และคณะ

No Cover Image
Main Author: กฤษฎา เชาว์วาทิน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- เชียงราย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: T174.3 ก279ร 2545
Copy 1
Available