สารานุกรมสมุนไพร.

สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน /

เล่ม 5 :

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Medicine, -- Herbal -- Thailand -- encyclopedias
Medicine, -- Traditional -- Thailand -- encyclopedias
Plants, -- Medicinal -- Thailand -- encyclopedias
สมุนไพร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สมุนไพร -- บัญชีรายชื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: RM666.H33 ส678 2548
Volume ล.5 Copy 3
Available
Volume ล.5 Copy 5
Available
Volume ล.5 Copy 4
Available
Volume ล.5 Copy 1
Available
Volume ล.5 Copy 2
Available

Satit School, Reference

Call Number: 615.321 ส678 2548
Copy 9
Library use only
Copy 10
Library use only

Health Sci, Reference

Call Number: QV770.JT3 ส678 2548
Volume ล.5 Copy 7
Available
Volume ล.5 Copy 6
Available

Phamacy, Reference

Call Number: QV770.JT3 ส678 2548
Volume ล.5 Copy 8
Library use only
Copy 10
Library use only