หัตถการการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก =

Fine needle aspiration technique

เบญจพร ไชยวรรณ์, สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร, สำเริง รางแดง

No Cover Image
Main Author: เบญจพร ไชยวรรณ์
Other Authors: สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร,, สำเริง รางแดง,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาพยาธิวิทยา
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
Subjects: Biopsy, -- Needle -- methods -- CD-ROM
Cytodiagnosis -- methods -- CD-ROM
Diagnostic -- Techniques -- and -- Procedures -- CD-ROM
Pathology, -- Surgical -- methods -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med บ783ห 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Non-circulation