พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /

ไมเคิล ลีเฟอร์ ; จุฬาพร เอื้อรักสกุล, แปล-เรียบเรียง ; พรรณงาม เง่าธรรมสาร, บรรณาธิการ

Main Author: ลีเฟอร์, ไมเคิล
Other Authors: จุฬาพร เอื้อรักสกุล, พรรณงาม เง่าธรรมสาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Subjects: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ –– พจนานุกรม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– การเมืองและการปกครอง –– ค.ศ.1945 –– พจนานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS526.7 ล231พ 2548
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: DS526.7 ล231พ 2548
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS526.7 ล231พ 2548
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Satit School, Reference

Call Number: 320.03 ล231พ 2548
Copy 8
Library use only