ตำราโรคติดเชื้อ =

A textbook of infectious diseases /

บรรณาธิการ, พรรณทิพย์ ฉายากุล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: พรรณทิพย์ ฉายากุล,, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Communicable Diseases.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC100 ต367 2548
Volume ล.2 Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC100 ต367 2548
Volume ล.1 Copy 1
Available

Satit School, Reference

Call Number: 616 ต367 2548
Volume ล.1 Copy 3
Library use only
Volume ล.2 Copy 3
Library use only