นวัตกรรมการศึกษาชุด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบูรณาการการสอน "การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก" เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ) /

สนิท สัตโยภาส

Main Author: สนิท สัตโยภาส
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2547
Subjects: วรรณกรรมสำหรับเด็ก -- ไทย -- วิจัย
การเขียนทางวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
หนังสือสำหรับเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 808.068 ส514น 2547
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PZ90.T5 ส214น 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available