หัวใจนักคิด =

Systems thinking /

Joseph O'Connor, Ian McDermott ; วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฐพงศ์ เกศมาริษ, แปลและเรียบเรียง

Main Author: O'Connor, Joseph.
Other Authors: McDermott, Ian., วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ทบุ๊คส์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF441 อ965ห 2546
Copy 3
Available