กลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน =

Strategy and the internet /

ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ ; ฐิตินันท์ อิฐรัตน์, แปลและเรียบเรียง

Main Author: พอร์เตอร์, ไมเคิล อี
Other Authors: ฐิตินันท์ อิฐรัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548
Subjects: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
อินเทอร์เน็ต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.1265 พ489ก 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available