การศึกษาระบบ GMP และ HACCP ของอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในเขตภาคเหนือ =

A Study of GMP and HACCP Systems of Fruit and Vegetable Processing Industry In the Northern Region /

ปิยะนันท์ สยนานนท์, วรพรรณ วัฒนพงศ์

No Cover Image
Main Author: ปิยะนันท์ สยนานนท์
Other Authors: วรพรรณ วัฒนพงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TP373.6 ป621ก 2548
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. ป621ก 2548
Copy 2
In transit