เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ =

Information technology for learning /

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z710 ท592 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available