โรคผิวหนังต้องรู้ :

สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป /

อภิชาติ ศิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทน์, บรรณาธิการ

Other Authors: อภิชาติ ศิวยาธร,, กนกวลัย กุลทนันทน์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: Dermatology.
Skin Diseases.
Skin Manifestations.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WR140 ร924 2548
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available