ตั๋วเมือง การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ /

เกษม ศิริรัตน์พิริยะ

Main Author: เกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น
ภาษาล้านนา -- ไวยากรณ์
ภาษาล้านนา -- โครงสร้างคำ
ภาษาล้านนา -- การถอดตัวอักษร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4195.N6 ก258ต 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available