ตั๋วเมือง การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ /

เกษม ศิริรัตน์พิริยะ

Main Author: เกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น
ภาษาล้านนา -- ไวยากรณ์
ภาษาล้านนา -- โครงสร้างคำ
ภาษาล้านนา -- การถอดตัวอักษร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!