ย่อหลักกฎหมายแรงงาน /

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Main Author: วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.
Subjects: กฎหมายแรงงาน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information