คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย :

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายและกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ /

ปรีชา พานิชวงศ์

Main Author: ปรีชา พานิชวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548
Subjects: ล้มละลาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1942 ป467ค 2548
Copy 3
Available
Copy 4
Available