หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว /

วรวิทย์ ฤทธิทิศ

Main Author: วรวิทย์ ฤทธิทิศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
Subjects: ศาลเด็กและเยาวชน
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
เด็ก กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เยาวชน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 ว281ห 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 345.08 ว281ห 2548
Copy 8
Available