การวิจัยเอกสารเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนในประเทศไทย =

The Determinants of the Poverty in Thailand /

รัชนี มุขแจ้ง

No Cover Image
Main Author: รัชนี มุขแจ้ง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. –– คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ –– ผลงานวิจัย
ความจน
คนจนในชนบท –– ไทย
Online Access: หน้าปกใน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บรรณานุกรม

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC79.P6 ร333ก 2548
Copy 1
Available