รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตพืชผักอนามัยปลอดภัยสำหรับครัวไทยและครัวโลก" =

(Workshop on Vegetables Safety for Country and the World) /

โดย สิริรัตน์ แสนยงค์

No Cover Image
Main Author: สิริรัตน์ แสนยงค์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: อาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
ผัก –– สุขอนามัย
ผักปลอดสารพิษ
ผัก –– การผลิต –– วิจัย
ผัก –– การปลูก –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB320.43.T5 ส732ร
Copy 1
Available
Copy 2
Available