คู่มือปฏิบัติการ Laboratory services in clinical chemistry (505451) /

โดย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชาเคมีคลินิก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะ, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: Chemistry, Clinical
Clinical Chemistry Tests
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY90ช762ค 2545
Copy 1
Available