100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ =

100 management charts /

โซอิจิโร นางาจิมา ; ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ชูชาติ วิรเศรณี, สามารถ หงษ์วิไล, แปลและเรียบเรียง

Main Author: นางาจิมา, โซอิจิโร
Other Authors: ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, ชูชาติ วิรเศรณี, สามารถ หงษ์วิไล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การจัดการอุตสาหกรรม –– แผนภูมิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 650 น442ห 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD38 น442ห 2545
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available