30 ปี ศรีดาวเรือง - 60 ปี สุชาติ สวัสดิ์ศรี /

สัมพันธ์ ก้องสมุทร, บรรณาธิการ

Other Authors: สัมพันธ์ ก้องสมุทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2548
Subjects: วรรณา ทรรปนานนท์ –– ประวัติและวิจารณ์
สุชาติ สวัสดิ์ศรี –– ประวัติและวิจารณ์
เรื่องสั้นไทย
นักประพันธ์ –– ไทย –– ประวัติและวิจารณ์
นวนิยายไทย –– ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย –– ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4208.2 ส647 2548
Copy 1
Available