การบริหารการตลาด :กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี =

Marketing Management :Strategies and Tactics /

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลดย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5415.13 อ133ก 2543
Copy 1
Available