การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน /

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

No Cover Image
Main Author: สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
Other Authors: เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: การสื่อสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P92.T5 ส852ก 2549
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: P92.T5 ส852ก 2549
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: P92.T5 ส852ก 2549
Copy 3
Not available