รายงานการวิจัยเรื่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว /

โดย รัตนะ บัวสนธ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: รัตนะ บัวสนธ์, อนันต์ มาลารัตน์, กิติพงษ์ ลือนาม, จิติมา วรรณศรี, อารีย์ ปรีดีกุล, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัย
การดำเนินชีวิต วิจัย
รูปแบบการดำเนินชีวิต
สุนัข พันธุ์บางแก้ว การเลี้ยง
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF429.B36 ร451 2549
Copy 1
Available