รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ =

Self/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปีงบประมาณ 2548 (ข้อมูล 1 ต.ค.47-30 ก.ย.48) :

โดย คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา -- การควบคุมคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2324 น267ร 2549
Copy 1
Available