การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ครบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิทางสื่อโทรทัศน์ของกระประชาสัมพันธ์ /

สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

Main Author: สุทิติ ขัตติยะ
Other Authors: วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานและประสานงาน สทท. ๑๑, 2549
Subjects: สึนามิ -- ไทย -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: รายงานการวิจัยฉบับที่ ๑๖ ของส่วนแผนงานและวิชาการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีนาคม ๒๕๔๙
Physical Description: 177 หน้า
ISBN: 9747859475