รายงานการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและผลการสำรวจความเห็นของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส /

โดย ปิยะ กิจถาวร

No Cover Image
Main Author: ปิยะ กิจถาวร
Other Authors: หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นถาคใต้ตอนล่าง สกว. สำนักงานภาค, ชมรมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: ความขัอแย้งทางสังคม
ศาสนาอิสลามกับปัญหาสังคม
ไทย -- (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS588 ป621ร 2548
Copy 1
Available