ฟาร์มแทรกเตอร์ (ความปลอดภัยในการใช้การบริการและการบำรุงรักษา) :

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาฟาร์มแทรกเตอร์ วิชาแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ในระดับ ปวส.และปริญญาตรี /

เรียบเรียงโดย นัย บำรุงเวช

No Cover Image
Main Author: นัย บำรุงเวช
Other Authors: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: แทรกเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TL233 น434ฟ 2549
Copy 1
Available