มานุษยวิทยากับโลกาภิวัตน์ :

รวมบทความ =Anthropology and globalization : Thai experiences /

สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา

No Cover Image
Main Author: สุริยา สมุทคุปติ์
Other Authors: พัฒนา กิติอาษา
Format: BOOKS
Language:
Published: นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2542
Subjects: โลกาภิวัตน์
มานุษยวิทยา
โรคเอดส์ –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชาวไทย –– ญี่ปุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ส866ม 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available